24

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET

Opningstider

Måndag 12–16 (sjølvbetjent 10–12)
Tysdag 12–16 (sjølvbetjent 10–12)
Onsdag 12–18 (sjølvbetjent 10–12)
Torsdag 12–16 (sjølvbetjent 10–12)
Fredag 12–18 (sjølvbetjent 10–12)
Laurdag 12–16

I dei sjølvbetjente opningstidene kan du henta reservert materiale, lesa aviser, bruka leseplassane og PC. Du kan låna og levera med utlånsautomaten. Skranken er ubetjent. 

Gå vidare til bibloteket si eiga heimeside

_
_
_